woensdag 27 november 2013

de droevige kastanjestraat




ook bomen worden ziek. en soms heelt dat niet meer. dan komen de mannen hakken, zagen en rooien. het is natuurlijk extra verdrietig wanneer, naast op andere locaties, uitgerekend in de kastanjestraat kastanjes worden verwijderd. dan kom je toch een beetje aan de identiteit van zo’n straat. een naambord met kastanjeweg zou al meer verklaren. maar goed, beloofd is dat er herplant wordt (zij het wat minder) en helder is dat niet ingrijpen gevaar zou opleveren.

de droevige kastanjestraat

de bomen ziek, en geen herstel
is mogelijk, dan dreigt gevaar
van takkenbreuk of erger, snel
besluit men tot een kapcampagne

een groene stad doet dat niet graag
maar toch regeert de lange schaar,
de hakbijl en de grote zaag
en men is machteloos; ’wat kan je?’

er wordt versnipperd en gekloofd,
een kluitje aarde in het gat
maar herplanting is wel beloofd
want zo verliest een stad haar franje

straks als het werken is voltooid
strijkt men de blote stoep weer glad
bewoners voelen zich berooid:
kastanjestraat, maar geen kastanje

© ton de gruijter






8 opmerkingen: