woensdag 26 augustus 2015

schippersinternaat vreeswijk
op 29 augustus 2015 viert het prins hendrik internaat de honderdste verjaardag. het oudste internaat voor schipperskinderen van nederland begon ooit in het fraaie pand aan de huidige prins clausstraat, maar is inmiddels op een andere locatie actief. met uw welnemen fantaseer ik dat alles nog in het oude pand speelt, omdat ik dat zo mooi vind.

schippersinternaat vreeswijk

ze hebben een thuis, maar het huis kent geen straat,
het schip vaart de vracht door het land
zo’n huis is op weg en het kind aan de kant
’t verblijft in het oud internaat

wat is het; verbondenheid, heimwee wellicht?
wat voel je precies in zo’n groep
als kind’ren van ouders met drijvend beroep,
een anker wat steeds wordt gelicht?

de eeuweling weet het; de lach en de zucht
van allen die hier zijn geweest
’t gebouw kreeg van hen een geheel eigen geest
het hangt hier gewoon in de lucht

© ton de gruijter 

2 opmerkingen: