vrijdag 3 november 2017

wijkkrant 'wijkphase': bezoek aan warsenhoeck


in de wijkkrant 'wijkphase' wordt o.a. aandacht besteed aan de expositie in museum warsenhoeck.
de volledige krant leest u via de link.op historische grond, rijk aan bodemvondsten en geologische wetenswaardigheden. wist u bijvoorbeeld dat het stratenplan, van bovenaf gezien de oude waterstromen in het gebied volgt? weet u hoe jutphaas is ontstaan, weet u waar wijkersloot de naam aan dankt?
museum warsenhoeck heeft t/m 11 februari een interessante expositie over uw wijk!
kom langs, laat u voorlichten of, leuker nog, kijk eens of รบ materiaal voor het museum heeft!

bezoek aan warsenhoeck

steeds minder weet men in de snelle jaren
hoe deze wijken zijn geboren,
geschiedenis gaat immers vaak verloren
tenzij men moeite doet haar te bewaren

waarom gaat u niet op bezoek
bij waar ’t verleden nog steeds leeft,
waar men een goede uitleg geeft,
zoals museum warsenhoeck?

daar leert u van bewegend beeld,
u ziet het jutphanese zwaard
u snapt van weg, van veld, van vaart
want alle kennis wordt gedeeld

van zand en klei, van komgrond, water
van landhuis, hoeve, hut en kerk
van vroeger leven, vroeger werk
werd alles vastgelegd voor later

© ton de gruijter 

2 opmerkingen: