vrijdag 4 mei 2018

dodenherdenking 4 mei 2018, nieuwegein: 'dit is aan u'het comité 4 en 5 mei nieuwegein zorgt er voor dat niet vergeten wordt wat de geschiedenis ons vertellen kan. bijzonder is, dat jaarlijks een jongere bereid wordt gevonden om tijdens de dodenherdenking een gedicht bij het monument voor te lezen.
dit jaar lazen amber jansen en evie westrop de tekst.

dodenherdenking 4 mei 2018, nieuwegein:

dit is aan u!

dit is aan u!
aan u, die zonder nummer, uniform of rang
de vijf bezettingsjaren lang
het werk van ’t vreemd gezag frustreerde,
die als een niet gekende held
niet aan kon zien hoe ’t land door and’ren werd gekweld

dit is aan u!
aan u,
die nu in vrede weet te leven
die weet, wanneer het nodig wordt,
in staat te zijn bezetters te weerstreven,
die ondergronds en anoniem
het risico voor lief neemt,
want verzet is legitiem


dit is aan u!
aan u, die grenzen sloopt
en and’re landen overloopt
aan u, de brenger van verdriet
u kent de geestkracht niet
van hen, die zonder nummer, uniform of rang
bereid zijn in het landsbelang
heldhaftig tegen uw dwang
op te staan,
want landen kunt u knechten,
geestkracht laat zich niet verslaan

dit is een ode
dit is een blijk van dank
aan het verzet,
de mensen zonder nummer, uniform of rang

© ton de gruijterGeen opmerkingen:

Een reactie posten