woensdag 11 maart 2015

watertrappen
‘kijk jommens (jongens), een klimrek!’ riep kleindochter 2 toen we langs de ‘putter’ in de wijk ‘de doorslag’ liepen. ja, zo ziet het er in jonge ogen uit, maar het lijkt toch niet de bedoeling. wat wél de bedoeling is van de trapjes die het water ingaan is mij niet duidelijk. is het om afval uit het water te halen, of misschien toch..?

watertrappen

heeft u geen geld voor ’n eigen boot
maar speelt u toch graag in het nat?
dan helpt men u in deze stad
graag ván de wal tot ín de sloot

de putter biedt u watersport,
beschut, kleinschalig en privé
u kunt voorzichtig naar benee
tot u door d’ sloot omsloten wordt

maar als u weer naar huis verlangt,
of u voelt té veel nattigheid,
dan is ’t ook dáár op voorbereid
met wanden waar een trap aan hangt

© ton de gruijter 

2 opmerkingen: