woensdag 1 april 2015

de wakkere slaapstad
met de rug naar de volkstuinen, staande op de tuiniersdijk, is aan de overkant van het water een andere wereld te zien. ‘de liesbosch’, één van de vele bedrijventerreinen die we hier hebben. wat nou slaapstad? er wordt hier aan alle kanten gewerkt. niet het meest idyllische uitzicht, maar de motor moet ook draaien.

de wakkere slaapstad

het land geeft hier wat meer kabaal
met silo’s op een rij, een kraan
’t lokaal product gaat hier vandaan
langs wegennet of het kanaal

een schipper wacht hier met geduld,
de aak –geankerd- ligt bedaard
tot hij weer golf slaat door de vaart,
het ruim geleegd of juist gevuld

wie ‘slaapstad’ zegt heeft nooit gemerkt
dat wij hier bol staan van de vlijt,
die ziet niet de bedrijvigheid,
weet niet hoe hard hier wordt gewerkt

© ton de gruijter 

4 opmerkingen: