woensdag 15 april 2015

pechvogel




aan de kuifmees staat een kantoorpand. vlak bij de deur staat een vogelhuis. dat snap ik, want we zijn in de vogelbuurt. het feit dat het vogelhuis van metaal is, dat daar de temperaturen hoog oplopen wanneer er een zonnetje op valt, dat er een afvalbak naast staat, dat doet het ergste vermoeden.

pechvogel!

hoe aardig blinkt dit vogelhuis,
het schittert prachtig in de zon
een rustplek schijnt het bij ’t beton
maar luister vogels; ’t is niet pluis

hier moet toch worden aangestipt
-al klinkt het mogelijk wat gek-
dat u geroosterd wordt tot snack
zodra u hier naar binnen glipt

en als uw lijfje is gegaard
dan wordt het rap geconsumeerd
alleen wat niet goed wordt verteerd
wordt in de afvalbak bewaard

© ton de gruijter 

2 opmerkingen: